Næringsliv

Fagstrikk

Jul 22, 2011 |
PR: 3
Garnfaghandelens forbund, garnfaghandelens talerør overfor fabrikker, grossister og myndigheter, samt et opplysningssenter for medlemmer. Oversikt over alle forbundets medlemmer. ... Les mer

Norsk fondsmeglerforbund

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Norges Fondsmeglerforbund er en bransjeorganisasjon for norske verdipapirforetak. ... Les mer

Norges Praktiserende Arkitekter

Jul 22, 2011 |
PR: 4
NPA er næringsorganisasjonen for praktiserende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. ... Les mer

IKT-Norge

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Interesseorganisasjon for IKT-næringen. IKT-Norge er en sammenslåing av Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), Multimediaforum Norge (MFN) og Programvareindustriens Forening (PROFF). ... Les mer

NARF - Norges autoriserte regnskapsføreres forening

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Norges autoriserte regnskapsføreres forening. ... Les mer

Bedriftsforbundet

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter. ... Les mer

Bonde og Småbrukarlaget

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Bransjeorganisasjon for norske bønder og småbrukere. ... Les mer

Byggenæringens Landsforening

Jul 22, 2011 |
PR: 6
BNL er tredje største landsforening i NHO. På nettstedet finner du liste over bransjeforeninger innen byggenæringen. ... Les mer

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Informasjon om foreningen, pressemeldinger, publikasjoner, finanstjenester, statistikk, finansnyheter. Forening som startet som en sammenslutningen mellom Den norske Bankforening og Norges ... Les mer

Kommunenes Sentralforbund

Jul 22, 2011 |
PR: 6
KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon. ... Les mer

Norges Taxiforbund

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Interesseorganisasjon for norske taxieiere. ... Les mer

Norsk Stålforbund

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Stålforbundet er en interesseorganisasjon for stålbransjen som har som formål å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner. ... Les mer

Norsk industri

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Sammenslåing av Teknologibedriftenes landsforening (TBL) og Prosessindustriens landsforening (PIL). Foreningen er tarifforganisasjon, næringspolitisk pådriver og fellesforum i tekniske og ... Les mer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Jul 22, 2011 |
PR: 6
NHO skal arbeide for at bedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for den enkeltes leve- og ... Les mer

Småbedriftsforbundet

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Landsdekkende organisasjon som bistår småbedrifter med stordriftsfordeler, og samtidig fungerer som deres næringspolitiske talsrør. ... Les mer