Category: Vitenskap

Vitenskaplige referanser, datasamlinger, oppslagsværk, database, informasjon, vitenskap, referanse, arkiv, kilder og databaser.

Bankportal.se

Vi finns för att du enklare ska hitta info om banker, lån och sparande. Vi vet att bankernas erbjudande ibland...

IoT i smarthus: Paradigmeskifte i 2017

Teknologiske nyvinninger har revelusjonert måten vi lever på, hvor endringer skjer raskere og raskere for hver dag som går. http://mobileapplikasjonutvikling.blogg.no/1481027760_iot_i_smarthus_paradi.html

Nofas

Nofas bidrar med finansiering av forskning og utviklings projekter, samt så driver de med innovasjonsrådgivning. Nofas leverer rådgivningstjenester fra ide...

Gematrix

Engelskspråklig nettside som oversetter ord til tallkoder (gematria) i hebraisk og engelsk samt andre korresponderende ord og uttrykk. http://www.gematrix.org

Helmuth Sørensen Nyborg

Nettsiden til den danske skribent og kommentator Professor Emeritus Dr. Phil. Helmuth Sørensen Nyborg. http://www.helmuthnyborg.dk

Radiation Answers

Engelskspråklig nettressurs med informasjon om ulike former for stråling og helsevirkninger. http://www.radiationanswers.org

Human Intelligence

Informasjon om menneskelig intelligens, IQ, ressurser, referanser og biografiske profiler. http://www.intelltheory.com

Innumeracy

Engelskspråklig nettside som omhandler matametisk analfabetisme eller dysleksi. http://www.innumeracy.com

WikiIslam

Nettbasert wiki om islam. Nettleksikon der alle kan bidra som inneholder informasjon om ulike aspekter ved politisk og religiøs islam. ...

CreationWiki

Nettbasert lekiskon delt opp i flere portaler og bygget på MediaWiki der leserne kan bidra. Inneholder hovedsaklig engelske leksikon innlegg....

Creation Research Society

Organisasjon som publiserer undersøkelser og analyser innen universets skapelse. Arrangerer også konferanser. https://www.creationresearch.org

Blackwell Reference Online

Kvalitetssikret online leksikon. Innheolder ulike leksika, håndbøker, ordbøker og guider innen en rekke fagfelt. http://www.blackwellreference.com

Marri Research

Marri Research er et institutt som forsker på familie, ekteskap og religion. Nettsiden har omfattende statistikk, publikasjoner og instituttet arrangerer...

Accuracy In Academia

AIA er en organisasjon som arbeider for mer vitenskapelig nøyaktighet og mindre politikk innen de vitenskapelige grenene. http://www.academia.org

Lånescore

Skal du søke forbrukslån i norske banker? Sjekk din lånescore først. Tjenesten er gratis. http://www.lanescore.no

Three Link Directory blogg

Bloggen til søketjenesten og nettkatalogen ThreeLinkDirectory.com. Les nyttige og aktuelle artikler om IT og internett. http://threelinkdirectory.blogspot.com

Helsedialog

Informasjon om Helsedialog, et program for samhandling i helsetjenesten. http://www.helsedialog.no

Openaccess.no

Openaccess.no er en informasjonstjeneste for alle som trenger informasjon og som vil utveksle tips omkring temaet Open Access, det vil...

Global Warming Petition Project

Global Warming Petition Project er en underskriftsaksjon om menneskeskapte klimaendringer for klimaforskere, fysikere og andre vitenskapsmenn. http://www.petitionproject.org

Migration Watch UK

Migration Watch UK er en politisk uavhengig tenketank som overvåker innvandring og utvandring i England. Nettsiden har mye tallmateriale og...

Skrednett

Presenterer kart over rasfare og rasulykker fra hele Norge med data fra Nasjonal skreddatabase. http://www.skrednett.no

KappAbel

Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel. http://www.kappabel.com

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning. http://www.lamis.no

Matematikk.net

Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum...

Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk. http://matematikkradet.no

matematikk.org

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærerskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et...

www.matte.no

Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte. http://www.matte.no

Abelprisen

Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter. http://www.abelprisen.no

Cristin

Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i...

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret legger opp til læring igjennom praktisk eksperimentering med roboter, prismer og lasere, kjemiske stoffer, energi, speil, elektronikk og lignende....

Norges byggforskningsinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for bygg- og anleggssektoren. Oversikt over FoU-prosjekter, laboratorietjenester, produktgodkjenning og sertifisering, rådgivning, svartjeneste og forlagsprodukter. http://www.byggforsk.no

SINTEF

SINTEF-gruppen (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH) er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med ca.1700 ansatte. http://www.sintef.no

SINTEF teknologiledelse

Avdeling som jobber med forskning knyttet til produktivitet, konkurranseevne, prosjektledelse og prosjektstyring. http://www.prestasjonsledelse.net

Teknologirådet

Uavhengig, rådgivende organ som skal vurdere den teknologiske utviklingen på alle samfunnsområder. http://www.teknologiradet.no

Fysikkforeningen

Studentorganisasjon ved fysisk institutt på universitetet i Oslo. Fysikkforeningen organiserer det sosiale livet på Fysisk institutt. Hjem

Norsk forening for medisinsk fysikk

Interesseorganisasjon for personer som arbeider med medisinsk fysikk. Medisinsk fysikk inbefatter blant annet strålebehandling, røntgendiagnostikk, og laserteknologi. http://www.medfys.no

Norsk fysikkråd

Nasjonalt fagråd under Det norske universitetsråd. Informasjon om representanter. http://www.norskfysikk.no

Norsk zoologisk forening

Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre...

Botanikk-nett

Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker sørlig Norge og Skandinavia. http://botanikk.no

Stjerneporten

Møteplassen for alle som er interesert i astronomi med ferske nyheter, tips, diskusjonsforum, bruktmarked og bildegalleri. http://www.stjerneporten.com

VitNytt

Nyheter og artikler om astronomi, samt dagens astronomibilde (APOD). http://www.vitnytt.no

astroWEB

Lenkesamling og oppdatert oversikt over astronomiske begivenheter. http://www.astroweb.no