Bankportal.se

Vi finns för att du enklare ska hitta info om banker, lån och sparande. Vi vet att bankernas erbjudande ibland ...
Read more

Hvordan kan du skille deg ut i konkurransen av nettbutikker?

Lyst til å gjøre ditt merke i den konkurranseutsatte ehandel plass? Les artikkelen for å vite noen fantastiske tips fra ...
Read more

IoT i smarthus: Paradigmeskifte i 2017

Teknologiske nyvinninger har revelusjonert måten vi lever på, hvor endringer skjer raskere og raskere for hver dag som går. http://mobileapplikasjonutvikling.blogg.no/1481027760_iot_i_smarthus_paradi.html
Read more

Outsourcing Android App Utvikling

Vi er en IT-outsourcingsbedrift som er lokalisert i India. Vi spesialiserer oss i Android App Utvikling http://heliossolutions.no/technology/android-app-development/
Read more

Nofas

Nofas bidrar med finansiering av forskning og utviklings projekter, samt så driver de med innovasjonsrådgivning. Nofas leverer rådgivningstjenester fra ide ...
Read more

Gematrix

Engelskspråklig nettside som oversetter ord til tallkoder (gematria) i hebraisk og engelsk samt andre korresponderende ord og uttrykk. http://www.gematrix.org
Read more

Helmuth Sørensen Nyborg

Nettsiden til den danske skribent og kommentator Professor Emeritus Dr. Phil. Helmuth Sørensen Nyborg. http://www.helmuthnyborg.dk
Read more

RST-IT App Utvikling

RST-IT App Utvikling. Ruby on Rails, MeteorJS og mer. http://rst-it.com
Read more

No Frakking Consensus

Engelskspråklig nyhetsside som omhandler vitenskapelige nyheter og debatt om klimaendringer. http://nofrakkingconsensus.com
Read more

Radiation Answers

Engelskspråklig nettressurs med informasjon om ulike former for stråling og helsevirkninger. http://www.radiationanswers.org
Read more

Human Intelligence

Informasjon om menneskelig intelligens, IQ, ressurser, referanser og biografiske profiler. http://www.intelltheory.com
Read more

Innumeracy

Engelskspråklig nettside som omhandler matametisk analfabetisme eller dysleksi. http://www.innumeracy.com
Read more

World Wide Web Consortium

Samling av ulike organisasjoner og aktører som utarbeider åpne internett standarder og arbeider for å sikre utviklingen av nettet. http://www.w3.org
Read more

WikiIslam

Nettbasert wiki om islam. Nettleksikon der alle kan bidra som inneholder informasjon om ulike aspekter ved politisk og religiøs islam.  ...
Read more

CreationWiki

Nettbasert lekiskon delt opp i flere portaler og bygget på MediaWiki der leserne kan bidra. Inneholder hovedsaklig engelske leksikon innlegg. ...
Read more

Creation Research Society

Organisasjon som publiserer undersøkelser og analyser innen universets skapelse. Arrangerer også konferanser. https://www.creationresearch.org
Read more

Blackwell Reference Online

Kvalitetssikret online leksikon. Innheolder ulike leksika, håndbøker, ordbøker og guider innen en rekke fagfelt. http://www.blackwellreference.com
Read more

Marri Research

Marri Research er et institutt som forsker på familie, ekteskap og religion. Nettsiden har omfattende statistikk, publikasjoner og instituttet arrangerer ...
Read more

Accuracy In Academia

AIA er en organisasjon som arbeider for mer vitenskapelig nøyaktighet og mindre politikk innen de vitenskapelige grenene. http://www.academia.org
Read more

The Hoax Called Evolution

Nettside med vitenskapelig informasjon om evolusjonsteorien. http://www.evolutionhoax.com
Read more

Directory of Open Access Journals

Nettressurs med oversikt over kvalitetskontrollerte vitenskapelige publikasjoner. http://doaj.org
Read more

The Global Warming Policy Foundation

Tverr-vitenskapelig og tverr-politisk organisasjon som driver med utdanning og informasjonsarbeid om klimaendringer og klimapolitikk. Home
Read more

Lånescore

Skal du søke forbrukslån i norske banker? Sjekk din lånescore først. Tjenesten er gratis. http://www.lanescore.no
Read more

Three Link Directory blogg

Bloggen til søketjenesten og nettkatalogen ThreeLinkDirectory.com. Les nyttige og aktuelle artikler om IT og internett. http://threelinkdirectory.blogspot.com
Read more

Norsk Helseinformatikk – NHI.no

Norske legers mest brukte oppslagsverk innen helseinformasjon. http://nhi.no
Read more

Helsedialog

Informasjon om Helsedialog, et program for samhandling i helsetjenesten. http://www.helsedialog.no
Read more

Openaccess.no

Openaccess.no er en informasjonstjeneste for alle som trenger informasjon og som vil utveksle tips omkring temaet Open Access, det vil ...
Read more

Geoforskning.no

Populærvitenskapelige nyheter fra de geofaglige forskningsmiljøene. http://www.geoforskning.no
Read more

Institute for Creation Research

ICR er en organisasjon som driver med forskning og publisering av vitenskapelig informasjon om evulusjon. http://www.icr.org
Read more

Global Warming Petition Project

Global Warming Petition Project er en underskriftsaksjon om menneskeskapte klimaendringer for klimaforskere, fysikere og andre vitenskapsmenn. http://www.petitionproject.org
Read more

Migration Watch UK

Migration Watch UK er en politisk uavhengig tenketank som overvåker innvandring og utvandring i England. Nettsiden har mye tallmateriale og ...
Read more

Norges geologiske undersøkelse

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann og er en etat under Nærings- og ...
Read more

Skrednett

Presenterer kart over rasfare og rasulykker fra hele Norge med data fra Nasjonal skreddatabase. http://www.skrednett.no
Read more

Vulkaner og vulkanisme

Vulkaner over hele verden, stadig oppdateringer av informasjon om utbrudd. Artikler og bilder. http://www.vulkaner.no
Read more

Abelprisen

Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter. http://www.abelprisen.no
Read more

Norsk matematisk forening

Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst. http://matematikkforeningen.no
Read more

KappAbel

Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel. http://www.kappabel.com
Read more

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning. http://www.lamis.no
Read more

Matematikk.net

Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum ...
Read more

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)

Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og ...
Read more

Nordisk matematisk tidsskrift (Normat)

Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer. http://www.normat.no
Read more

Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk. http://matematikkradet.no
Read more

matematikk.org

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærerskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et ...
Read more

www.matte.no

Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte. http://www.matte.no
Read more

Cristin

Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i ...
Read more

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret legger opp til læring igjennom praktisk eksperimentering med roboter, prismer og lasere, kjemiske stoffer, energi, speil, elektronikk og lignende. ...
Read more

Norges byggforskningsinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for bygg- og anleggssektoren. Oversikt over FoU-prosjekter, laboratorietjenester, produktgodkjenning og sertifisering, rådgivning, svartjeneste og forlagsprodukter. http://www.byggforsk.no
Read more

Norges internasjonale energiinstitutt (IFE)

Internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi med avdelinger på Kjeller og i Halden. Informasjon om instituttet, avdelingene og prosjekter pluss ...
Read more

Norsk akustisk selskap

Interesseorganisasjon for akustikere og akustikk-interesserte i Norge. http://www.akustisk-selskap.com
Read more

SINTEF

SINTEF-gruppen (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH) er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med ca.1700 ansatte. http://www.sintef.no
Read more

SINTEF teknologiledelse

Avdeling som jobber med forskning knyttet til produktivitet, konkurranseevne, prosjektledelse og prosjektstyring. http://www.prestasjonsledelse.net
Read more

Teknologirådet

Uavhengig, rådgivende organ som skal vurdere den teknologiske utviklingen på alle samfunnsområder. http://www.teknologiradet.no
Read more

Fysikkforeningen

Studentorganisasjon ved fysisk institutt på universitetet i Oslo. Fysikkforeningen organiserer det sosiale livet på Fysisk institutt. Hjem
Read more

Norsk forening for medisinsk fysikk

Interesseorganisasjon for personer som arbeider med medisinsk fysikk. Medisinsk fysikk inbefatter blant annet strålebehandling, røntgendiagnostikk, og laserteknologi. Nyheter
Read more

Norsk fysikkråd

Nasjonalt fagråd under Det norske universitetsråd. Informasjon om representanter. http://www.norskfysikk.no
Read more

Botanikk-nett

Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker sørlig Norge og Skandinavia. http://botanikk.no
Read more

Norsk zoologisk forening

Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre ...
Read more

Astronomisenteret Kometland

Informasjon om senteret, generell informasjon om astronomi samt diskusjonsforum. http://www.kometland.com
Read more

Stjerneporten

Møteplassen for alle som er interesert i astronomi med ferske nyheter, tips, diskusjonsforum, bruktmarked og bildegalleri. http://www.stjerneporten.com
Read more

VitNytt

Nyheter og artikler om astronomi, samt dagens astronomibilde (APOD). http://www.vitnytt.no
Read more

astroWEB

Lenkesamling og oppdatert oversikt over astronomiske begivenheter. http://www.astroweb.no
Read more

Riksantikvaren

Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. http://www.ra.no
Read more