World Wide Web Consortium

Samling av ulike organisasjoner og aktører som utarbeider åpne internett standarder og arbeider for å sikre utviklingen av nettet.

http://www.w3.org