Bankportal.se

Vi finns för att du enklare ska hitta info om banker, lån och sparande. Vi vet att bankernas erbjudande ibland ...
Read more

RST-IT App Utvikling

RST-IT App Utvikling. Ruby on Rails, MeteorJS og mer. http://rst-it.com
Read more

World Wide Web Consortium

Samling av ulike organisasjoner og aktører som utarbeider åpne internett standarder og arbeider for å sikre utviklingen av nettet. http://www.w3.org
Read more

Norsk informatikkonferanse (NIK)

Årlig konferanse som skal formidle forskning og avanserte utviklingsarbeider relatert til informatikkfaget i Norge. Informasjon om årets og tidligere konferanser. ...
Read more

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT)

Årlig konferanse for fremlegging av arbeider innen informasjonsvitenskap i bredeste betydning, samt nettverksbygging. Informasjon om konferansen og diskusjonsliste. http://nokobit.no
Read more