Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT)

Årlig konferanse for fremlegging av arbeider innen informasjonsvitenskap i bredeste betydning, samt nettverksbygging. Informasjon om konferansen og diskusjonsliste.

http://nokobit.no