Primitive tider

Nett-utgaven av tidsskriftet Primitive tider. http://www.primitive-tider.com
Read more

Riksantikvaren

Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. http://www.ra.no
Read more

Stavkirken – middelalderens trekirker i Norge

Informasjon om middelalderens trekirker i Norge. http://www.stavkirke.org
Read more

Steinalder.no

Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen. http://www.steinalder.no
Read more

Arkeologi i nord

Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. http://arkeologi.blogspot.com
Read more

Avaldsnesprosjektet

Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. http://www.vikingkings.no
Read more

Det norske arkeologmøtet

NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge. FORSIDE
Read more

Egge museum

Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. http://www.eggemuseum.no
Read more

Ei reise i Nordfjord si eldre historie

Funn og fornminner i Nordfjord. http://www.nordfjordhistorie.no
Read more

Fornminner i Rogaland

Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket. http://www.fornminner.no
Read more

Kaupangprosjektet

Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. http://www.kaupangprosjektet.no
Read more

Kittilbu utmarksmuseum

Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og ...
Read more

Lofotr – vikingmuseet på Borg

Lofotr er det kjente vikingmuseet på Borg. http://www.lofotr.no
Read more

Midgard historiske senter

Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre ...
Read more

Norsk arkeologisk selskap

Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. http://www.arkeologi.no
Read more

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, ...
Read more

De nasjonale forskningsetiske komiteer

Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker. http://www.etikkom.no
Read more

Forskning.no

Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne. http://www.forskning.no
Read more

Forskningsdagene

En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny ...
Read more

Forskningstorget i Oslo

Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum. http://www.forskningstorget.com
Read more

Miljøteknologi.no

Nettsted om miljøteknologi drevet av Statens forurensningstilsyn. http://www.miljoteknologi.no
Read more

Norges forskningsråd

Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet. http://www.forskningsradet.no
Read more

Norsk demografisk forening

Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter. Den Norske Demografiforeningen
Read more

Norsk institutt for by- og regionforskning

NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta. http://www.nibr.no
Read more

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal ...
Read more

Statens kartverk

Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter. http://www.statkart.no
Read more

Statens strålevern

Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet. http://www.nrpa.no
Read more

Norsk informatikkonferanse (NIK)

Årlig konferanse som skal formidle forskning og avanserte utviklingsarbeider relatert til informatikkfaget i Norge. Informasjon om årets og tidligere konferanser. ...
Read more

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT)

Årlig konferanse for fremlegging av arbeider innen informasjonsvitenskap i bredeste betydning, samt nettverksbygging. Informasjon om konferansen og diskusjonsliste. http://nokobit.no
Read more

Standardiseringen i Norge

Samling av Norsk allmennstandardisering (NAS), Norges byggstandardiseringsråd (NBR), Norges standardiseringsforbund (NSF) og Norsk teknologisenter (NTS). Informasjon om fagområder, kurs og ...
Read more