Egge museum

Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området.

http://www.eggemuseum.no

You may also like...