Category: Arkeologi

Arkeologi, antropologi, historie, arkeolog, museum, kunsthistorie, arkeologer, utstillinger, naturvitenskap.

Kaupangprosjektet

Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. http://www.kaupangprosjektet.no

Kittilbu utmarksmuseum

Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og...

Norsk arkeologisk selskap

Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. http://www.arkeologi.no

Riksantikvaren

Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. http://www.ra.no

Steinalder.no

Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen. http://www.steinalder.no

Arkeologi i nord

Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. http://arkeologi.blogspot.com

Avaldsnesprosjektet

Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. http://www.vikingkings.no

Egge museum

Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. http://www.eggemuseum.no