Steinalder.no

Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen. http://www.steinalder.no
Read more

Arkeologi i nord

Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. http://arkeologi.blogspot.com
Read more

Avaldsnesprosjektet

Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. http://www.vikingkings.no
Read more

Det norske arkeologmøtet

NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge. FORSIDE
Read more

Egge museum

Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. http://www.eggemuseum.no
Read more

Ei reise i Nordfjord si eldre historie

Funn og fornminner i Nordfjord. http://www.nordfjordhistorie.no
Read more

Fornminner i Rogaland

Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket. http://www.fornminner.no
Read more

Kaupangprosjektet

Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. http://www.kaupangprosjektet.no
Read more

Kittilbu utmarksmuseum

Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og ...
Read more

Lofotr – vikingmuseet på Borg

Lofotr er det kjente vikingmuseet på Borg. http://www.lofotr.no
Read more

Midgard historiske senter

Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre ...
Read more

Norsk arkeologisk selskap

Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. http://www.arkeologi.no
Read more

Norsk institutt for kulturminneforskning

Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon ...
Read more

Primitive tider

Nett-utgaven av tidsskriftet Primitive tider. http://www.primitive-tider.com
Read more

Riksantikvaren

Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. http://www.ra.no
Read more

Stavkirken – middelalderens trekirker i Norge

Informasjon om middelalderens trekirker i Norge. http://www.stavkirke.org
Read more