Norsk institutt for by- og regionforskning

NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.

http://www.nibr.no

You may also like...