Migration Watch UK

Migration Watch UK er en politisk uavhengig tenketank som overvåker innvandring og utvandring i England. Nettsiden har mye tallmateriale og relevant informasjon.

http://www.migrationwatchuk.org