Category: Referanse

Referanse, statistikk, tallmateriale, forskning, vitenskap, litteratur, undersøkelser, informasjon, rapporter, referanser og arkiv.

Gematrix

Engelskspråklig nettside som oversetter ord til tallkoder (gematria) i hebraisk og engelsk samt andre korresponderende ord og uttrykk. http://www.gematrix.org

WikiIslam

Nettbasert wiki om islam. Nettleksikon der alle kan bidra som inneholder informasjon om ulike aspekter ved politisk og religiøs islam. ...

CreationWiki

Nettbasert lekiskon delt opp i flere portaler og bygget på MediaWiki der leserne kan bidra. Inneholder hovedsaklig engelske leksikon innlegg....

Blackwell Reference Online

Kvalitetssikret online leksikon. Innheolder ulike leksika, håndbøker, ordbøker og guider innen en rekke fagfelt. http://www.blackwellreference.com

Marri Research

Marri Research er et institutt som forsker på familie, ekteskap og religion. Nettsiden har omfattende statistikk, publikasjoner og instituttet arrangerer...

Global Warming Petition Project

Global Warming Petition Project er en underskriftsaksjon om menneskeskapte klimaendringer for klimaforskere, fysikere og andre vitenskapsmenn. http://www.petitionproject.org

Migration Watch UK

Migration Watch UK er en politisk uavhengig tenketank som overvåker innvandring og utvandring i England. Nettsiden har mye tallmateriale og...

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret legger opp til læring igjennom praktisk eksperimentering med roboter, prismer og lasere, kjemiske stoffer, energi, speil, elektronikk og lignende....