Gematrix

Engelskspråklig nettside som oversetter ord til tallkoder (gematria) i hebraisk og engelsk samt andre korresponderende ord og uttrykk. http://www.gematrix.org
Read more

WikiIslam

Nettbasert wiki om islam. Nettleksikon der alle kan bidra som inneholder informasjon om ulike aspekter ved politisk og religiøs islam.  ...
Read more

CreationWiki

Nettbasert lekiskon delt opp i flere portaler og bygget på MediaWiki der leserne kan bidra. Inneholder hovedsaklig engelske leksikon innlegg. ...
Read more

Blackwell Reference Online

Kvalitetssikret online leksikon. Innheolder ulike leksika, håndbøker, ordbøker og guider innen en rekke fagfelt. http://www.blackwellreference.com
Read more

Marri Research

Marri Research er et institutt som forsker på familie, ekteskap og religion. Nettsiden har omfattende statistikk, publikasjoner og instituttet arrangerer ...
Read more

Institute for Creation Research

ICR er en organisasjon som driver med forskning og publisering av vitenskapelig informasjon om evulusjon. http://www.icr.org
Read more

Global Warming Petition Project

Global Warming Petition Project er en underskriftsaksjon om menneskeskapte klimaendringer for klimaforskere, fysikere og andre vitenskapsmenn. http://www.petitionproject.org
Read more

Migration Watch UK

Migration Watch UK er en politisk uavhengig tenketank som overvåker innvandring og utvandring i England. Nettsiden har mye tallmateriale og ...
Read more

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret legger opp til læring igjennom praktisk eksperimentering med roboter, prismer og lasere, kjemiske stoffer, energi, speil, elektronikk og lignende. ...
Read more