Gematrix

Engelskspråklig nettside som oversetter ord til tallkoder (gematria) i hebraisk og engelsk samt andre korresponderende ord og uttrykk.

http://www.gematrix.org

You may also like...