Institute for Creation Research

ICR er en organisasjon som driver med forskning og publisering av vitenskapelig informasjon om evulusjon.

http://www.icr.org

You may also like...