Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk.

http://matematikkradet.no

You may also like...