Category: Matematikk

Matematikk, tall, beregninger, statistikk, økonomi, matte, kalkulering, beregning, utdanning, kurs, informasjon og tallmateriale.

Innumeracy

Engelskspråklig nettside som omhandler matametisk analfabetisme eller dysleksi. http://www.innumeracy.com

Lånescore

Skal du søke forbrukslån i norske banker? Sjekk din lånescore først. Tjenesten er gratis. http://www.lanescore.no

matematikk.org

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærerskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et...

www.matte.no

Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte. http://www.matte.no

Abelprisen

Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter. http://www.abelprisen.no

KappAbel

Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel. http://www.kappabel.com

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning. http://www.lamis.no

Matematikk.net

Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum...

Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk. http://matematikkradet.no