Innumeracy

Engelskspråklig nettside som omhandler matametisk analfabetisme eller dysleksi. http://www.innumeracy.com
Read more

Lånescore

Skal du søke forbrukslån i norske banker? Sjekk din lånescore først. Tjenesten er gratis. http://www.lanescore.no
Read more

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning. http://www.lamis.no
Read more

Matematikk.net

Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum ...
Read more

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)

Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og ...
Read more

Nordisk matematisk tidsskrift (Normat)

Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer. http://www.normat.no
Read more

Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk. http://matematikkradet.no
Read more

matematikk.org

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærerskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et ...
Read more

www.matte.no

Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte. http://www.matte.no
Read more

Abelprisen

Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter. http://www.abelprisen.no
Read more

Norsk matematisk forening

Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst. http://matematikkforeningen.no
Read more

KappAbel

Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel. http://www.kappabel.com
Read more