Innumeracy

Engelskspråklig nettside som omhandler matametisk analfabetisme eller dysleksi.

http://www.innumeracy.com

You may also like...