Barne- og ungdomsfilosofene

Informasjon om hva filosofering med barn er og hvordan det kan utføres. Med spørsmål, oppgaver, lenker og litteratur.

http://www.buf.no