Cristin

Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.

http://www.cristin.no

You may also like...