Directory of Open Access Journals

Nettressurs med oversikt over kvalitetskontrollerte vitenskapelige publikasjoner.

http://doaj.org

You may also like...