Norges geologiske undersøkelse

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann og er en etat under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Informasjon om prosjekter, tjenester og selve etaten. Oversikt over geologiressurser på nettet.

http://www.ngu.no

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general