The Global Warming Policy Foundation

Tverr-vitenskapelig og tverr-politisk organisasjon som driver med utdanning og informasjonsarbeid om klimaendringer og klimapolitikk. Home
Read more

Geoforskning.no

Populærvitenskapelige nyheter fra de geofaglige forskningsmiljøene. http://www.geoforskning.no
Read more

Norges geologiske undersøkelse

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann og er en etat under Nærings- og ...
Read more

Skrednett

Presenterer kart over rasfare og rasulykker fra hele Norge med data fra Nasjonal skreddatabase. http://www.skrednett.no
Read more

Vulkaner og vulkanisme

Vulkaner over hele verden, stadig oppdateringer av informasjon om utbrudd. Artikler og bilder. http://www.vulkaner.no
Read more