Category: Utdanning

Utdanning, skoler, utdannelse, skole, høgskoler, ungdomsskole, universitet, kurs, stiler, valgfag, nettskoler, eksamen, prøver og nettkurs.

Asker Kunstfagskole

Asker Kunstfagskole er en ett- og toårig skole i visuell kommunikasjon. Vi har ulike kurs du kan ta deltid og...

United 4 Freedom

Vi organiserer moderate foredragsholdere til skoler, universitet, bibliotek og foreninger. Vi er en multietnisk samling foredragsholdere innen menneskerettigheter og Midt-Østen....

Studieweb.net

Studieweb.net er en reklamefinansiert side hvor studenter fra ungdomsskolen til vidergående kan finne inspirasjon, oppgavehjelp og maler for å lykkes...

IKT-Rommet

Bruk av IKT som yrkesfaglærar i vidaregåande skule. Iktrommet – IKT Pedagog – blir til vedvirke

Earl Warren College

Earl Warren College ble etablert 1974. Oppkalt etter den tidligere guvernøren i California og høyesterettsjustitiarius i USA, Earl Warren. https://warren.ucsd.edu

Rice University

Hjemmesiden til Rice University i Houston, Texas. Grunnlagt av William Marsh Rice. http://www.rice.edu

Watchmen Pastors

Undervisningsprogram i regi av FRC som tar sikte på å kurse amerikanske pastorer om ulike religiøse og spirituelle aspekter. http://www.watchmenpastors.org

Character First Education

Amerikansk organisasjon som hjelper lærere, administratorer og foreldre utdanne fremtidens ledere med karakter. http://www.characterfirst.com

Slipsknute

På denne nettsiden vil du finne tegninger av forskjellige typer knuter slips. http://www.slipsknute.net

Busniess Kolding

Lederopplæring som gir deg en masse å lære om ledelse og organisering. Det tilbys flere ulike typer udannelser hver ledet...

Campus Watch

Nettside og forum for åpenhet og kritikk om studier innen Midtøsten i skoler og universitet i Nord-Amerika. http://www.campus-watch.org

Campus Reform

CampusReform.org er en nettside med informasjon og nyheter om reformer innen utdanning i USA. http://www.campusreform.org

Forenklet TFT

Forenklet TFT med avanserte spørreteknikker brukes når man ønsker å kvitte seg med uønskede følelser, psykiske lidelser eller mange smertetilstander....

Studere i utlandet

Informasjonsportal for utenlandsstudenter og alle andre som er interessert i å studere i utlandet. http://studereiutlandet.com

Udir.no – Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen...

Norsk Yoga-skole

Informasjon om skolen, de ulike former for yoga, artikler fra tidskrifter, kursinformasjon og kontaktpersoner i Norge. http://www.yoga.no

Den sosialpedagogiske høgskolen

Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige. http://www.dsh.no

Legathåndboken

Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen. http://www.legathandboken.no

Norges brannskole

Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger. http://www.nbsk.no

Norges toppidrettsgymnas

Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater. Forsiden

bli.no

Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og...