Hjelp og inspirasjon til videregående

Formålet med inspio er å inspirere og hjelpe deg å nå ditt fulle potensial, slik at du kan skape de ...
Read more

HMS Kurs for daglig leder

Nettbaserte HMS Kurs siden 2007 Varighet ca 1 time, kurset er godkjent og du mottar gyldig kursbevis http://www.onlinehms.no
Read more

Asker Kunstfagskole

Asker Kunstfagskole er en ett- og toårig skole i visuell kommunikasjon. Vi har ulike kurs du kan ta deltid og ...
Read more

UN Educational Pilgrimage for Youth

Program for ungdom fra hele verden der de støttes med bl.a. reiser i et undervisningsprogram for å lære med om ...
Read more

United 4 Freedom

Vi organiserer moderate foredragsholdere til skoler, universitet, bibliotek og foreninger. Vi er en multietnisk samling foredragsholdere innen menneskerettigheter og Midt-Østen. ...
Read more

Studieweb.net

Studieweb.net er en reklamefinansiert side hvor studenter fra ungdomsskolen til vidergående kan finne inspirasjon, oppgavehjelp og maler for å lykkes ...
Read more

IKT-Rommet

Bruk av IKT som yrkesfaglærar i vidaregåande skule. IKT Pedagog – ICT Educator
Read more

Earl Warren College

Earl Warren College ble etablert 1974. Oppkalt etter den tidligere guvernøren i California og høyesterettsjustitiarius i USA, Earl Warren. https://warren.ucsd.edu
Read more

Rice University

Hjemmesiden til Rice University i Houston, Texas. Grunnlagt av William Marsh Rice. http://www.rice.edu
Read more

Watchmen Pastors

Undervisningsprogram i regi av FRC som tar sikte på å kurse amerikanske pastorer om ulike religiøse og spirituelle aspekter. http://www.watchmenpastors.org
Read more

Character First Education

Amerikansk organisasjon som hjelper lærere, administratorer og foreldre utdanne fremtidens ledere med karakter. http://www.characterfirst.com
Read more

Young America’s Foundation

Stiftelse som arbeider for utdanning av ungdommer i USA. Young America’s Foundation | 2021
Read more

Institute of World Politics

Amerikansk institutt som tilbyr utdanning innen politiske disipliner. http://iwp.edu
Read more

FreedomProject Education

Informasjon om barn og unge, samt utdanning og pensum i USA. https://www.fpeusa.org
Read more

Slipsknute

På denne nettsiden vil du finne tegninger av forskjellige typer knuter slips. http://www.slipsknute.net
Read more

Busniess Kolding

Lederopplæring som gir deg en masse å lære om ledelse og organisering. Det tilbys flere ulike typer udannelser hver ledet ...
Read more

Campus Watch

Nettside og forum for åpenhet og kritikk om studier innen Midtøsten i skoler og universitet i Nord-Amerika. http://www.campus-watch.org
Read more

Campus Reform

CampusReform.org er en nettside med informasjon og nyheter om reformer innen utdanning i USA. http://www.campusreform.org
Read more

Students For Academic Freedom

Amerikansk elevorganisasjon som arbeider for akademisk frihet i undervisningen. http://www.studentsforacademicfreedom.org
Read more

Nasjonal digital læringsarena

NDLA er et fylkeskommunalt prosjekt som har som mål å tilby kvalitetssikrede, fritt tilgjengelige, nettbaserte læremidler i alle fag i ...
Read more

Forenklet TFT

Forenklet TFT med avanserte spørreteknikker brukes når man ønsker å kvitte seg med uønskede følelser, psykiske lidelser eller mange smertetilstander. ...
Read more

Studere i utlandet

Informasjonsportal for utenlandsstudenter og alle andre som er interessert i å studere i utlandet. http://studereiutlandet.com
Read more

Life Training Institute

Life Training Institute er et amerikansk institutt som tilbyr opplæring og kurs innen abort, etikk og fødsler. Home
Read more

Udir.no – Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen ...
Read more

Institutt for Helhetsmedisin – Oslo

Institutt for Helhetsmedisin i Oslo. http://www.ifh.no
Read more

Medisinfagskolen

Nettskole med studier og kurs spesielt for naturterapeuter. http://www.medisinfagskolen.no
Read more

Norsk Akademi for Naturmedisin

Utdanner homeopater og naturopater. Homeopatene kvalifiserer til godkjenning i Norske Homeopaters Landsforbund. 5 årig studie. http://www.nan.no
Read more

Norsk Yoga-skole

Informasjon om skolen, de ulike former for yoga, artikler fra tidskrifter, kursinformasjon og kontaktpersoner i Norge. http://www.yoga.no
Read more

Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati

Utdanner homeopater som kvalifiserer til godkjenning i Norske Homeopaters Landsforbund. 3 årig studie for de med helsefaglig bakgrunn. http://sikh.no
Read more

IAESTE Norges alumni

Registrering som alumnus i IAESTE Norge. http://iaeste.no
Read more

Institutt for journalistikk

Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer. http://www.ij.no
Read more

Legathåndboken

Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen. http://www.legathandboken.no
Read more

Norges brannskole

Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger. http://www.nbsk.no
Read more

Norges toppidrettsgymnas

Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater. http://www.ntg.no
Read more

Opplyringskontoret for søm og små verneverdige fag

Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag. http://www.smafag.no
Read more

Programme for International Student Assessment (PISA)

Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og ...
Read more

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)

Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og ...
Read more

Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP)

Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining. http://www.inap.no
Read more

bli.no

Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og ...
Read more

Den sosialpedagogiske høgskolen

Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige. http://www.dsh.no
Read more