Watchmen Pastors

Undervisningsprogram i regi av FRC som tar sikte på å kurse amerikanske pastorer om ulike religiøse og spirituelle aspekter.

http://www.watchmenpastors.org

You may also like...