Den sosialpedagogiske høgskolen

Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige.

http://www.dsh.no