Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP)

Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.

http://www.inap.no

You may also like...