United 4 Freedom

Vi organiserer moderate foredragsholdere til skoler, universitet, bibliotek og foreninger. Vi er en multietnisk samling foredragsholdere innen menneskerettigheter og Midt-Østen.

http://www.united4freedom.org