Norsk Akademi for Naturmedisin

Utdanner homeopater og naturopater. Homeopatene kvalifiserer til godkjenning i Norske Homeopaters Landsforbund. 5 årig studie.

http://www.nan.no