Opplyringskontoret for søm og små verneverdige fag

Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.

http://www.smafag.no