Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)

Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.

http://www.statped.no

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general