Jus

Jusped jusleksikon

Jul 23, 2011 |
N/A
JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler. ... Les mer

Domsdatabasen

Jul 23, 2011 |
PR: 4
Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner. ... Les mer

Juridisk nettviser

Jul 23, 2011 |
PR: 7
Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder ... Les mer

Jusstudent.com

Jul 23, 2011 |
PR: 4
Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat. ... Les mer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk. ... Les mer

Law And Freedom Foundation

Sep 10, 2015 |
N/A
Engelsk organisasjon som arbeider for å fremme engelske lover og engelsk lovanvendelse i England. ... Les mer

Power Line

Oct 24, 2015 |
N/A
Engelskspråklig nettside drevet av amerikanske advokater. Artikler og nyheter om juridiske emner i USA. ... Les mer

Arbeidsrett.no

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert. ... Les mer

Beregning av forsinkelsesrente

Jul 23, 2011 |
PR: 4
Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) av et krav. ... Les mer

Bevis

Jul 23, 2011 |
PR: 3
Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum. ... Les mer

Clara

Jul 23, 2011 |
PR: 6
Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av ... Les mer