Category: Jus

Jus, dommer, lover, advokat, justismord, plikt, dommerfulmektig, korrupsjon, regler, lov, rettigheter, plikter, advokater, jurister, dommere og rett.

Familieadvokat Schumann

Familieadvokaten Schumann kan garantere deg at du får førsteklasses hjelp, at du blir fulgt opp fra start til slutt og...

Jussportalen

Jussportalen er en stor informasjonsside for forbrukere som veileder leserne i jungelen av lover og paragrafer. Hjem

Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS

Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS ble etablert i 1988. Vi er et mellomstort advokatfirma med engasjerte advokater og medarbeidere. Advokatfirmaet...

Gangster Report

Engelskspråklig nettside som omhandler kriminalitet og organisert kriminalitet. Artikler, nyheter og dokumentarer. http://gangsterreport.com

Overlawyered

Amerikansk nettside som omhandler den juridiske situasjonen i USA. http://overlawyered.com

TONA Research Committee

Organisasjon som forsker på tilblivelsen og historien til et tillegg av grunnloven i USA. http://www.amendment-13.org

Power Line

Engelskspråklig nettside drevet av amerikanske advokater. Artikler og nyheter om juridiske emner i USA. http://www.powerlineblog.com

Law And Freedom Foundation

Engelsk organisasjon som arbeider for å fremme engelske lover og engelsk lovanvendelse i England. http://lawandfreedomfoundation.org

Nyhetswebben.se

Svensk nyhetsside som dekker ulike svenske nyheter innen kriminalitet, ulykker og samfunn. http://www.nyhetswebben.se

ID-tyveri

Nettressurs for folk som er utsatt for ID-tyveri og misbruk av dine bilder, ditt navn og andre personlige data. https://idtyveri.info

Ban Sharia Law

Organisasjon som arbeider for å forby sharia lovgivning, sharia domstoler og sharia straffer i USA. http://bansharialaw.com

Iran Human Rights

IHR er en organisasjon som arbeider for å bedre menneskerettighetene for mennesker i det muslimske diktaturet Iran. http://iranhr.net

Human Rights Voices

Nettside med informasjon om menneskerettigheterne og ulike brudd på menneskerettighetene av verdens regimer. Nyheter om FNs menneskerettighetsråd. http://www.humanrightsvoices.org

Alliance Defending Freedom

Amerikansk organisasjon som forsvarer religiøse friheter. Organisasjonen forsvarer ulike religiøse utøvere fra diskriminering og juridiske angrep. http://www.alliancedefendingfreedom.org

FRC Action

Amerikansk organisasjon som fremmer tradisjonelle, familievennlige juridiske prinipper. Organisasjonen er også aktiv innen undervisning og informasjonsarbeid. http://www.frcaction.org

Judgepedia

Amerkiansk wiki med informasjon om det amerikanske juridiske system, domstoler og dommere. http://judgepedia.org

Landmark Legal Foundation

Amerikansk juridisk stiftelse som yter gratis juridisk bistand i prinsipielt viktige saker. http://www.landmarklegal.org

Christian Legal Society

Forening som tilbyr opplæring til advokater, dommere, juridsik fakultet og jusstudenter innen kristne juridiske verdier. http://clsnet.org

Becket Fund

Den vestlige verdens ledende juridiske ressurs for religiøse friheter. http://www.becketfund.org

Free French And Moland!

Nettside med informasjon om tiltalene mot Joshua French og Tjostolv Moland i Kongo i Afrika, krav om løsepenger og oppdateringer...

Juss24

Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler og dokumentmaler. http://www.juss24.no

Stopp Voldtekt

Stopp Voldtekt er en tverrpolitisk og tverrfaglig organisasjon av aktivister mot voldtekt og for rettssikkerhet. http://stoppvoldtekt.wordpress.com

Europalov.no

Europalov.no er et uavhengig nettsted for informasjon om beslutningsprosessen for EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge. http://europalov.no

Israel Law Center

Israel Law Center er en ledende folkerettsorganisasjon innen juridisk arbeid mot terrorisme og regimer som støtter terrorister. http://www.israellawcenter.org

Judicial Watch

Judicial Watch er en politisk uavhengig organisasjon som promoterer åpenhet, ansvarlighet og integritet i det amerikanske rettsvesenet. Judicial Watch

Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis online wikibasert oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. http://www.jusleksikon.no

Domsdatabasen

Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner. Start

Jushjelpa i Midt- Norge

Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp. http://www.jushjelpa.no

Jusped jusleksikon

JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler. http://www.jusped.no

Jusstudent.com

Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat. http://www.jusstudent.com

Konfliktrådet

Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om...

Konkursrådet

Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet. http://www.konkursradet.no

Lovdata

Lovdata og NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative...

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets...

Arbeidsrett.no

Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert. Hva er arbeidsrett.no?

Bevis

Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum. http://www.bevis.no

Clara

Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til...