Jus

Jus, dommer, lover, advokat, justismord, plikt, dommerfulmektig, korrupsjon, regler, lov, rettigheter, plikter, advokater, jurister, dommere og rett.

0
Familieadvokat Schumann
0

Familieadvokaten Schumann kan garantere deg at du får førsteklasses hjelp, at du blir fulgt opp fra start til slutt og at du vil få din personlige advokat som ...

0
Jussportalen
0

Jussportalen er en stor informasjonsside for forbrukere som veileder leserne i jungelen av lover og paragrafer. http://www.juss.info

0
Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS
0

Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS ble etablert i 1988. Vi er et mellomstort advokatfirma med engasjerte advokater og medarbeidere. Advokatfirmaet Nicolaisen ...

0
Gangster Report
0

Engelskspråklig nettside som omhandler kriminalitet og organisert kriminalitet. Artikler, nyheter og dokumentarer. http://gangsterreport.com

0
Overlawyered
0

Amerikansk nettside som omhandler den juridiske situasjonen i USA. http://overlawyered.com

0
TONA Research Committee
0

Organisasjon som forsker på tilblivelsen og historien til et tillegg av grunnloven i USA. http://www.amendment-13.org

0
Power Line
0

Engelskspråklig nettside drevet av amerikanske advokater. Artikler og nyheter om juridiske emner i USA. http://www.powerlineblog.com

0
Law And Freedom Foundation
0

Engelsk organisasjon som arbeider for å fremme engelske lover og engelsk lovanvendelse i England. http://lawandfreedomfoundation.org

0
Nyhetswebben.se
0

Svensk nyhetsside som dekker ulike svenske nyheter innen kriminalitet, ulykker og samfunn. http://www.nyhetswebben.se

0
International Institute for Counter-Terrorism
0

Institutt som arbeider mot terrorisme. Tilbyr publikasjoner, artikler, kurs, foredrag og konsulenttjenester. http://www.ict.org.il

0
ID-tyveri
0

Nettressurs for folk som er utsatt for ID-tyveri og misbruk av dine bilder, ditt navn og andre personlige data. https://idtyveri.info

0
Ban Sharia Law
0

Organisasjon som arbeider for å forby sharia lovgivning, sharia domstoler og sharia straffer i USA. http://bansharialaw.com

0
Iran Human Rights
0

IHR er en organisasjon som arbeider for å bedre menneskerettighetene for mennesker i det muslimske diktaturet Iran. http://iranhr.net

0
Human Rights Voices
0

Nettside med informasjon om menneskerettigheterne og ulike brudd på menneskerettighetene av verdens regimer. Nyheter om FNs menneskerettighetsråd. ...

0
Alliance Defending Freedom
0

Amerikansk organisasjon som forsvarer religiøse friheter. Organisasjonen forsvarer ulike religiøse utøvere fra diskriminering og juridiske angrep. ...

0
FRC Action
0

Amerikansk organisasjon som fremmer tradisjonelle, familievennlige juridiske prinipper. Organisasjonen er også aktiv innen undervisning og informasjonsarbeid. ...

0
Judgepedia
0

Amerkiansk wiki med informasjon om det amerikanske juridiske system, domstoler og dommere. http://judgepedia.org

0
Landmark Legal Foundation
0

Amerikansk juridisk stiftelse som yter gratis juridisk bistand i prinsipielt viktige saker. http://www.landmarklegal.org

0
Christian Legal Society
0

Forening som tilbyr opplæring til advokater, dommere, juridsik fakultet og jusstudenter innen kristne juridiske verdier. http://clsnet.org

0
Becket Fund
0

Den vestlige verdens ledende juridiske ressurs for religiøse friheter. http://www.becketfund.org

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general