Familieadvokat Schumann

Familieadvokaten Schumann kan garantere deg at du får førsteklasses hjelp, at du blir fulgt opp fra start til slutt og ...
Read more

Jussportalen

Jussportalen er en stor informasjonsside for forbrukere som veileder leserne i jungelen av lover og paragrafer. Hjem
Read more

Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS

Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS ble etablert i 1988. Vi er et mellomstort advokatfirma med engasjerte advokater og medarbeidere. Advokatfirmaet ...
Read more

Gangster Report

Engelskspråklig nettside som omhandler kriminalitet og organisert kriminalitet. Artikler, nyheter og dokumentarer. http://gangsterreport.com
Read more

Overlawyered

Amerikansk nettside som omhandler den juridiske situasjonen i USA. http://overlawyered.com
Read more

TONA Research Committee

Organisasjon som forsker på tilblivelsen og historien til et tillegg av grunnloven i USA. http://www.amendment-13.org
Read more

Power Line

Engelskspråklig nettside drevet av amerikanske advokater. Artikler og nyheter om juridiske emner i USA. http://www.powerlineblog.com
Read more

Law And Freedom Foundation

Engelsk organisasjon som arbeider for å fremme engelske lover og engelsk lovanvendelse i England. http://lawandfreedomfoundation.org
Read more

Nyhetswebben.se

Svensk nyhetsside som dekker ulike svenske nyheter innen kriminalitet, ulykker og samfunn. http://www.nyhetswebben.se
Read more

International Institute for Counter-Terrorism

Institutt som arbeider mot terrorisme. Tilbyr publikasjoner, artikler, kurs, foredrag og konsulenttjenester. http://www.ict.org.il
Read more

ID-tyveri

Nettressurs for folk som er utsatt for ID-tyveri og misbruk av dine bilder, ditt navn og andre personlige data. https://idtyveri.info
Read more

Ban Sharia Law

Organisasjon som arbeider for å forby sharia lovgivning, sharia domstoler og sharia straffer i USA. http://bansharialaw.com
Read more

Iran Human Rights

IHR er en organisasjon som arbeider for å bedre menneskerettighetene for mennesker i det muslimske diktaturet Iran. http://iranhr.net
Read more

Human Rights Voices

Nettside med informasjon om menneskerettigheterne og ulike brudd på menneskerettighetene av verdens regimer. Nyheter om FNs menneskerettighetsråd. http://www.humanrightsvoices.org
Read more

Alliance Defending Freedom

Amerikansk organisasjon som forsvarer religiøse friheter. Organisasjonen forsvarer ulike religiøse utøvere fra diskriminering og juridiske angrep. http://www.alliancedefendingfreedom.org
Read more

FRC Action

Amerikansk organisasjon som fremmer tradisjonelle, familievennlige juridiske prinipper. Organisasjonen er også aktiv innen undervisning og informasjonsarbeid. http://www.frcaction.org
Read more

Judgepedia

Amerkiansk wiki med informasjon om det amerikanske juridiske system, domstoler og dommere. http://judgepedia.org
Read more

Landmark Legal Foundation

Amerikansk juridisk stiftelse som yter gratis juridisk bistand i prinsipielt viktige saker. http://www.landmarklegal.org
Read more

Christian Legal Society

Forening som tilbyr opplæring til advokater, dommere, juridsik fakultet og jusstudenter innen kristne juridiske verdier. http://clsnet.org
Read more

Becket Fund

Den vestlige verdens ledende juridiske ressurs for religiøse friheter. http://www.becketfund.org
Read more

Free French And Moland!

Nettside med informasjon om tiltalene mot Joshua French og Tjostolv Moland i Kongo i Afrika, krav om løsepenger og oppdateringer ...
Read more

Juss24

Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler og dokumentmaler. http://www.juss24.no
Read more

Stopp Voldtekt

Stopp Voldtekt er en tverrpolitisk og tverrfaglig organisasjon av aktivister mot voldtekt og for rettssikkerhet. http://stoppvoldtekt.wordpress.com
Read more

Europalov.no

Europalov.no er et uavhengig nettsted for informasjon om beslutningsprosessen for EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge. http://europalov.no
Read more

Israel Law Center

Israel Law Center er en ledende folkerettsorganisasjon innen juridisk arbeid mot terrorisme og regimer som støtter terrorister. http://www.israellawcenter.org
Read more

Judicial Watch

Judicial Watch er en politisk uavhengig organisasjon som promoterer åpenhet, ansvarlighet og integritet i det amerikanske rettsvesenet. Judicial Watch
Read more

Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis online wikibasert oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. http://www.jusleksikon.no
Read more

Politiets sikkerhetstjeneste

En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver. http://www.pst.no
Read more

Lovdata

Lovdata og NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative ...
Read more

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets ...
Read more

Arbeidsrett.no

Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert. Hva er arbeidsrett.no?
Read more

Beregning av forsinkelsesrente

Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) av et krav. http://www.forsinkelsesrente.no
Read more

Bevis

Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum. Hjem
Read more

Clara

Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til ...
Read more

Domsdatabasen

Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner. Start
Read more

Juridisk nettviser

Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder http://juridisk.net
Read more

Jushjelpa i Midt- Norge

Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp. http://www.jushjelpa.no
Read more

Jusped jusleksikon

JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler. http://www.jusped.no
Read more

Jusstudent.com

Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat. http://www.jusstudent.com
Read more

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter ...
Read more

Konfliktrådet

Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om ...
Read more

Konkursrådet

Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet. http://www.konkursradet.no
Read more

Advokat advokatfirma advokater

Trenger du advokat? Les om advokater og advokatfirma. Fyll ut et skjema og få tilbud fra flere advokater og advokatfirma. ...
Read more