Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre og relevante lovbestemmelser.

http://www.tilsynet.no