Iran Human Rights

IHR er en organisasjon som arbeider for å bedre menneskerettighetene for mennesker i det muslimske diktaturet Iran.

http://iranhr.net