Christian Legal Society

Forening som tilbyr opplæring til advokater, dommere, juridsik fakultet og jusstudenter innen kristne juridiske verdier.

http://clsnet.org

You may also like...