International Institute for Counter-Terrorism

Institutt som arbeider mot terrorisme. Tilbyr publikasjoner, artikler, kurs, foredrag og konsulenttjenester.

http://www.ict.org.il