Human Rights Voices

Nettside med informasjon om menneskerettigheterne og ulike brudd på menneskerettighetene av verdens regimer. Nyheter om FNs menneskerettighetsråd.

http://www.humanrightsvoices.org