Lovdata

Lovdata og NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett.

http://www.lovdata.no

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general