Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis online wikibasert oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet.

http://www.jusleksikon.no