Forsvar

Artilleriets offisersforening (AOF)

Jul 23, 2011 |
PR: 2
Foreningen samler tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i feltartilleriet. ... Les mer

Kystartilleriets offisersforening

Jul 23, 2011 |
PR: 4
Organiserer både kystartillerister og deres arvtagere kystjegerne. Historisk og nytt innhold. ... Les mer

Nei til Atomvåpen

Jul 23, 2011 |
PR: 4
Informasjon om organisasjonen og arrangementer. Kontaktinformasjon. ... Les mer

Befalets Fellesorganisasjon.

Jul 23, 2011 |
PR: 5
BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har over 10.000 medlemmer totalt. ... Les mer

Den norske Atlanterhavskomite (DNAK)

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det ... Les mer

Det Frivillige Skyttervesen

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Opprettet av Stortinget i 1892. ... Les mer

Folk og forsvar

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Ble stiftet i 1951 med formål å samle de store landsomfattende organisasjonene i Norge til et felles opplysningsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Har i dag 75 medlemsorganisasjoner. ... Les mer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Jul 23, 2011 |
PR: 5
KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning pp høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med en rendyrket forsvarsfaglig profil. ... Les mer

Norges Forsvarsforening (NFF)

Jul 23, 2011 |
PR: 4
Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte ... Les mer

Sivilforsvaret

Jul 31, 2011 |
PR: 5
Sivilforsvaret er en statlig og landsdekkende hjelpeorganisasjon som har som mål å tilby samfunnet og sivilbefolkningen støtte i store og små krisesituasjoner, i krig som i fred. ... Les mer

ACT for America

Jan 24, 2015 |
N/A
ACT for America er den største politisk uavhengige grasrotsorganisasjonen som arbeider for nasjonal sikkerhet og mot terrorisme. ... Les mer

Army Times

Feb 22, 2015 |
N/A
Nyheter om det amerikanske militæret. Artikler om bl.a. konflikter, oppdrag, veteraner, falne helter, lønn og karriere. ... Les mer

AldriMer.no

Nov 7, 2015 |
N/A
Nettside med søkelys på Norges forsvar og sikkerhet. ... Les mer

Militant Islam Monitor

Aug 5, 2016 |
N/A
Nettside som rapporterer om ulike typer for militant Islam (jihad) over hele verden. ... Les mer