Forsvar

Forsvar, våpen, militære, våpenutvikling, forsvaret, hæren, forsvarspolitikk, flyvåpen, sjøvåpen, våpenindustri og forsvarshistorie.

0
Militant Islam Monitor
0

Nettside som rapporterer om ulike typer for militant Islam (jihad) over hele verden. http://www.militantislammonitor.org

0
AldriMer.no
0

Nettside med søkelys på Norges forsvar og sikkerhet. https://www.aldrimer.no

0
Israel Defence Forces
0

Nettsiden til det Israelske forsvaret. Nyheter, bilder og videoer. Nettsiden er tilgjengelig i flere språk. http://www.idf.il

0
Family Security Matters
0

Amerikansk organisasjon som arbeider for sikkerhetspolitiske saker i USA. Nettsiden har oppdatert informasjon om mange ulike emner. ...

0
Army Times
0

Nyheter om det amerikanske militæret. Artikler om bl.a. konflikter, oppdrag, veteraner, falne helter, lønn og karriere. http://www.armytimes.com

0
ACT for America
0

ACT for America er den største politisk uavhengige grasrotsorganisasjonen som arbeider for nasjonal sikkerhet og mot terrorisme. http://www.actforamerica.org

0
Forsvaret
0

Det norske forsvarets offisielle nettside. http://forsvaret.no

0
Sivilforsvaret
0

Sivilforsvaret er en statlig og landsdekkende hjelpeorganisasjon som har som mål å tilby samfunnet og sivilbefolkningen støtte i store og små krisesituasjoner, ...

0
Nei til Atomvåpen
0

Informasjon om organisasjonen og arrangementer. Kontaktinformasjon. http://www.neitilatomvapen.no

0
Den norske Atlanterhavskomite (DNAK)
0

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og ...

0
Det Frivillige Skyttervesen
0

Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Opprettet av ...

0
Folk og forsvar
0

Ble stiftet i 1951 med formål å samle de store landsomfattende organisasjonene i Norge til et felles opplysningsarbeid om norsk forsvars- og ...

0
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
0

KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning pp høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med en ...

0
Kystartilleriets offisersforening
0

Organiserer både kystartillerister og deres arvtagere kystjegerne. Historisk og nytt innhold. http://www.kof.no

0
Norges Forsvarsforening (NFF)
0

Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et ...

0
Artilleriets offisersforening (AOF)
0

Foreningen samler tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i feltartilleriet. http://www.artilleri.no

0
Befalets Fellesorganisasjon.
0

BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har over 10.000 medlemmer totalt. http://www.bfo.no

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general