Militant Islam Monitor

Nettside som rapporterer om ulike typer for militant Islam (jihad) over hele verden. http://www.militantislammonitor.org
Read more

AldriMer.no

Nettside med søkelys på Norges forsvar og sikkerhet. Forside
Read more

Israel Defence Forces

Nettsiden til det Israelske forsvaret. Nyheter, bilder og videoer. Nettsiden er tilgjengelig i flere språk. http://www.idf.il
Read more

Family Security Matters

Amerikansk organisasjon som arbeider for sikkerhetspolitiske saker i USA. Nettsiden har oppdatert informasjon om mange ulike emner. http://www.familysecuritymatters.org
Read more

Army Times

Nyheter om det amerikanske militæret. Artikler om bl.a. konflikter, oppdrag, veteraner, falne helter, lønn og karriere. http://www.armytimes.com
Read more

ACT for America

ACT for America er den største politisk uavhengige grasrotsorganisasjonen som arbeider for nasjonal sikkerhet og mot terrorisme. http://www.actforamerica.org
Read more

Forsvaret

Det norske forsvarets offisielle nettside. http://forsvaret.no
Read more

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en statlig og landsdekkende hjelpeorganisasjon som har som mål å tilby samfunnet og sivilbefolkningen støtte i store og ...
Read more

Nei til Atomvåpen

Informasjon om organisasjonen og arrangementer. Kontaktinformasjon. http://www.neitilatomvapen.no
Read more

Artilleriets offisersforening (AOF)

Foreningen samler tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i feltartilleriet. http://www.artilleri.no
Read more

Befalets Fellesorganisasjon.

BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har over 10.000 medlemmer totalt. http://www.bfo.no
Read more

Den norske Atlanterhavskomite (DNAK)

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, ...
Read more

Det Frivillige Skyttervesen

Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. ...
Read more

Folk og forsvar

Ble stiftet i 1951 med formål å samle de store landsomfattende organisasjonene i Norge til et felles opplysningsarbeid om norsk ...
Read more

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning pp høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med ...
Read more

Kystartilleriets offisersforening

Organiserer både kystartillerister og deres arvtagere kystjegerne. Historisk og nytt innhold. http://www.kof.no
Read more

Norges Forsvarsforening (NFF)

Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i ...
Read more