Den norske Atlanterhavskomite (DNAK)

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet.

http://www.atlanterhavskomiteen.no