Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning pp høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med en rendyrket forsvarsfaglig profil.

http://www.kol.no