Norges Forsvarsforening (NFF)

Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner landets frihet, uavhengighet og fred.

http://www.forsvarsforening.no