ACT for America

ACT for America er den største politisk uavhengige grasrotsorganisasjonen som arbeider for nasjonal sikkerhet og mot terrorisme.

http://www.actforamerica.org