Befalets Fellesorganisasjon.

0
1

BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har over 10.000 medlemmer totalt.

http://www.bfo.no