Category: Helseinformasjon

Helseinformasjon, vaksine, sykdom, epedemi, pandemi, helseforetak, helse, vaksinering, sykdommer, helsepersonell og offentlige ressurser.

Slankemetoder

Her finner du omtaler av en rekke slankedietter og andre slankemetoder. Vi vurderer og gir karakter til slankekurer og andre...

Alt om Kosttilskuddd

Her finner du informasjon om kosttilskudd og helseplager som overvekt og søvnløshet. Sjekk gjerne våre produktomtaler av en rekke kosttilskudd....

Oncolex

Oppslagsverk beregnet på helsepersonell om diagnostikk og behandling av kreft. http://www.oncolex.no

Sykepleien.no

Nettutgaven av tidsskriftet Sykepleien. Helse- og sykepleierelaterte nyheter, lenker til andre nettsider med helserelatert stoff, fagartikler og debatt. http://www.sykepleien.no

Dagens Medisin

Uavhengig nyhetsavis for helsesektoren som henvender seg spesielt til leger, tannleger, farmasøyter, sykepleiere studenter og innen disse fag, samt andre...

Helsebiblioteket

Offentlig nettsted fritt tilgjengelig for helsepersonell i Norge. Inneholder over 1800 tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser og en rekke andre...

Legemiddelhåndboka

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. http://www.legemiddelhandboka.no

Legesiden

Startside for leger og annet helsepersonell. Inneholder direkte ssk i Medline og andre sskemotorer, lenkebibliotek som omfatter de fleste medisinske...

MedNytt

Tjeneste fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har som mål å gi faglig støtte når nye metoder innføres i helsetjenesten....

Norsk Helsenett

Landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies av de statlige regionale...

Norsk sykepleierforbund

Fagforening for sykepleiere, skal ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon. http://www.sykepleierforbundet.no