Norsk sykepleierforbund

Fagforening for sykepleiere, skal ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon.

http://www.sykepleierforbundet.no