Den norske legeforening

Fagforening for leger og medisinstudenter i Norge. Nettstedet inneholder nyheter og informasjon om foreningens aktiviteter og interesseområder, samt om legers videre- og etterutdanning.

http://www.legeforeningen.no