Den norske jordmorforening

Selvstendig fagforening for jordmødre. Informasjon om organisasjonen, medlemsfordeler, takster og tidsskrift.

http://www.jordmorforeningen.no

You may also like...