Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kunnskapssenterets nettsider inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer og tilbyr kunnskap om effekt, nytte og kvalitet av metoder, virkemidler og tiltak innen alle deler av helsetjenesten i Norge.

http://www.kunnskapssenteret.no