Matematikk

KappAbel

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel. ... Les mer

Nordisk matematisk tidsskrift (Normat)

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer. ... Les mer

Matematikk.net

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum i matte og dekker ... Les mer

matematikk.org

Jul 30, 2011 |
PR: 6
Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærerskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved ... Les mer

Abelprisen

Jul 30, 2011 |
PR: 6
Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter. ... Les mer

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)

Jul 30, 2011 |
PR: 6
Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Informasjon, nyheter, ... Les mer

Norsk matematisk forening

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst. ... Les mer

LAMIS

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning. ... Les mer

www.matte.no

Jul 30, 2011 |
PR: 4
Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte. ... Les mer

Innumeracy

Nov 4, 2015 |
N/A
Engelskspråklig nettside som omhandler matametisk analfabetisme eller dysleksi. ... Les mer

Norsk matematikkråd

Jul 30, 2011 |
PR: 6
Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk. ... Les mer