California Visual Research Foundation

Amerikansk organisasjon som driver med ulike hjelpetiltak for svaksynte og andre med synsproblemer i California. THE CALIFORNIA VISUAL RESEARCH FOUNDATION, ...
Read more

NGO Monitor

Organisasjon som undersøker humanistiske organisasjoner og publiserer informasjon om aktiviteten til organisasjonene. Home
Read more

South African Family Relief Project

Bistandsorganisasjon i Sør-Afrika som gir nødhjelp som mat, medisiner og klær til fattige og husløse. http://www.safrpsa.org
Read more

Norsk-Israelsk Handelskammer

Organisasjon som fremmer samarbeid og handel mellom næringslivet i Norge og Israel. http://www.nihk.org
Read more

Folkets Stralevern

Organisasjon som formidler informasjon om eventuelle helsemessige farer ved elektromagnetisk stråling i Norge. Forside
Read more

Arabs for Israel

Organisasjonen Arabs for Israel arbeider for å spre informasjon om Israel og fred til andre arabere. http://www.arabsforisrael.com
Read more

Christian Friends of Israel

Kristen organisasjon som ved ulike hjelpemeidler ønsker å vise sin støtte til Israel og det israelske folk. http://www.cfi.org.uk
Read more

Right Hand Aid

Hjelpeorganisasjon som fokuserer på lidende som ofte glemmes av de etablerte hjelpeorganisasjonene. http://right-hand.org
Read more

BOHO

Amerikansk organisasjon som arbeider for å gi hjemløse hjelp og overnatting. http://bohocommunity.org
Read more

Cato Institute

Anerkjent tenketank som arbeider for å bedre menneskers frihet, mindre byråkrati, frie markeder og fred. http://www.cato.org
Read more

American Enterprise Institute

Organisasjon som jobber for å utvide friheter, øke individuelle muligheter og styrkelse av forretningsmuligheter i USA og i verden. Home
Read more

FairTax.org

Nettside til organisasjon som arbeider for en mer rettferdig skattepolitikk i USA. http://fairtax.org
Read more

Competitive Enterprise Institute

Amerikansk organisasjon som arbeider for frie markeder, personlig frihet og mindre statlig styring. https://cei.org
Read more

RescueChristians.org

Rescue Christians er en organisasjon som fokuserer sin aktivitet på å redde livene til forfulgte krisnte. Home
Read more

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle og offentlig eide tiltak innen barnevarn- og russektoren som oppfatter seg selv å tilhøre ...
Read more

Boligsamvirket.no

Boligsamvirkets felles nettsted med informasjon om NBBL, boligbyggelag og borettslag, daglig nyhetstjeneste, boligsalg, og medlemsfordeler, pristatistikker, bokhandel. http://boligsamvirket.no
Read more

LOGMA – Selskap for Logistikk / Materialadminstrasjon

Selskap for Logistikk / Materialadminstrasjon Forsiden
Read more

Legemiddelindustriforeningen

LMI er en bransjeforening for legemiddelindustrien. Foreningen yter bransjerelatert service, opplysnings- og undervisningsvirksomhet. LMI
Read more

NOAH – for dyrs rettigheter

NOAH – for dyrs rettigheter ble grunnlagt i 1989 og er Norges største dyrerettighetsorganisasjon. NOAH fremmer alltid dyrenes sak. Vi ...
Read more

Live Action

Live Action er en amerikansk organisasjon bestående av ungdom som arbeider mot abort. http://www.liveaction.org
Read more

Odd Fellow

Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger ...
Read more

Norsk forening for fedmeforskning (NFFF)

Arbeider for å sette fokus på forskning, undervisning og behandling av helseskadelig overvekt og fedme. http://www.nfff.no
Read more

Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF)

PFF er en frittstående interesseorganisajon som ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters interesser i forhold til landets politiske organer, trygdeverket, kommunene og pasientene. ...
Read more

Ryggforeningen i Norge

Informasjon om foreningen og ryggproblemer, nyheter, diskusjonsforum og gjestebok. Home
Read more

Stiftelsen Organdonasjon

Informasjon om stiftelsen, organdonasjon og donorkort. Forside
Read more

Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen

Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon ...
Read more

Foreningen Norden

En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, ...
Read more

Landsforeningen for voldsofre

Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning. Hjem
Read more

Mensa Norge

Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester. Hjem
Read more

Motorførernes avholdsforbund (MA)

Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må ...
Read more

Natteravnene i Norge

Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ...
Read more

Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning

Informasjon om og fra redningsselskapet. http://www.nssr.no
Read more

Rotary i Norge

Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok. http://www.rotary.no
Read more

UNESCO-kommisjonen

Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen. Hjem
Read more