Category: Organisasjoner

Organisasjoner, grupper, foreninger, lag, organisasjon, lobby, forening, klubb, interesseorganisasjon, stiftelser og støttegrupper.

NGO Monitor

Organisasjon som undersøker humanistiske organisasjoner og publiserer informasjon om aktiviteten til organisasjonene. NGO Monitor

Folkets Stralevern

Organisasjon som formidler informasjon om eventuelle helsemessige farer ved elektromagnetisk stråling i Norge. http://www.folkets-stralevern.no

Arabs for Israel

Organisasjonen Arabs for Israel arbeider for å spre informasjon om Israel og fred til andre arabere. http://www.arabsforisrael.com

Right Hand Aid

Hjelpeorganisasjon som fokuserer på lidende som ofte glemmes av de etablerte hjelpeorganisasjonene. http://right-hand.org

BOHO

Amerikansk organisasjon som arbeider for å gi hjemløse hjelp og overnatting. http://bohocommunity.org

Cato Institute

Anerkjent tenketank som arbeider for å bedre menneskers frihet, mindre byråkrati, frie markeder og fred. http://www.cato.org

Boligsamvirket.no

Boligsamvirkets felles nettsted med informasjon om NBBL, boligbyggelag og borettslag, daglig nyhetstjeneste, boligsalg, og medlemsfordeler, pristatistikker, bokhandel. http://boligsamvirket.no

Odd Fellow

Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger...

UNESCO-kommisjonen

Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen. Hjem

Foreningen Norden

En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv,...