Organisasjoner

Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og Willy Brandt-prisen. ... Les mer

Foreningen Norden

Jul 23, 2011 |
PR: 6
En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, ... Les mer

Landsforeningen for voldsofre

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning. ... Les mer

Mensa Norge

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester. ... Les mer

Motorførernes avholdsforbund (MA)

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må styrkes. ... Les mer

Natteravnene i Norge

Jul 23, 2011 |
PR: 4
Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med oversikt over ... Les mer

Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Informasjon om og fra redningsselskapet. ... Les mer

Rotary i Norge

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok. ... Les mer

UNESCO-kommisjonen

Jul 23, 2011 |
PR: 7
Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen. ... Les mer

RescueChristians.org

Mar 23, 2014 |
N/A
Rescue Christians er en organisasjon som fokuserer sin aktivitet på å redde livene til forfulgte krisnte. ... Les mer

FairTax.org

Dec 5, 2014 |
N/A
Nettside til organisasjon som arbeider for en mer rettferdig skattepolitikk i USA. ... Les mer

American Enterprise Institute

Dec 9, 2014 |
N/A
Organisasjon som jobber for å utvide friheter, øke individuelle muligheter og styrkelse av forretningsmuligheter i USA og i verden. ... Les mer

Cato Institute

Dec 9, 2014 |
N/A
Anerkjent tenketank som arbeider for å bedre menneskers frihet, mindre byråkrati, frie markeder og fred. ... Les mer